Privacy en veiligheid

Privacyverklaring Eurogros

Hoogeveen, 24 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Eurogros gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Eurogros respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Eurogros handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze producten als Eurogros. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor verzending, bevestiging en facturatie van een geplaatste order. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • - NAW-gegevens
 • - E-mailadres
 • - Telefoonnummer
 • Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van de overeenkomst tot verkoop van de producten. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze producten te kunnen leveren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Unit4 Multivers en voor online bestellingen op de servers van Magento.

  Tenslotte worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het versturen van de nieuwsbrief. Dit gebeurt op basis van uw toestemming op het moment dat de relatie wordt aangegaan. Mocht u geen nieuwsbrief van Eurogros willen ontvangen, dan kunt u zich ten allen tijde afmelden door middel van de meegestuurde afmeldlink.

  Ontvangers

  Eurogros zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.

  Ten slotte kan Eurogros uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

  Rechten betrokkenen

  De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

 • - recht op informatie;
 • - recht op inzage en correctie;
 • - recht op verwijdering;
 • - recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 • Indien u de gegevens wilt zien die bij Eurogros over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar lennart@eurogros.nl. Eurogros zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bovenstaande contactpersoon. U kunt verzoeken dat Eurogros uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Eurogros zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Eurogros uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

  U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar bovenstaande contactpersoon.

  Website

  In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren. Er worden geen privacygevoelige persoonsgegevens opgeslagen door onze website.

  De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Eurogros verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Eurogros heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Eurogros worden verwerkt. Eurogros accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

  Automatische verzameling en besluitvorming

  Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

  Bewaartermijn

  Eurogros zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  Beveiliging van uw persoonsgegevens

  Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Eurogros noodzakelijke maatregelen getroffen.

  De website is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Het CMS systeem is altijd voorzien van de laatste updates. Daarnaast hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met de accountant en de softwareleveranciers.

  Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Eurogros en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  Lennart Mateboer Stephensonstraat 47 7903AS Hoogeveen lennart@eurogros.nl 0528-264811